Asia Society Hong Kong Center

Cina Hong Kong

9 Justice Drive, Admiralty (The Hong Kong Jockey Club Former Explosives Magazine
+852 2103 9511
WEB
Cina
Sschh...Schubert!
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 12/09/2015
Cina
For Lasting Change
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 30/08/2015
Cina
A Light That Never Goes Out
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 25/05/2015
Cina
Espen Cook
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 17/05/2015
Cina
Bones Tell a Tale of Yore
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 03/05/2015
Cina
Hong Kong Redefined
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 15/03/2015
Cina
The New Ink Generation
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 14/03/2015
Cina
Christmas Family Tree
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 13/12/2014
Cina
No Country
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 15/02/2014
Cina
Art Gala
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 19/05/2013
Cina
Light before Dawn
Asia Society Hong Kong Center
Hong Kong chiuso il 31/08/2013