ShanghART

Cina
Lu Lei
ShanghART
Beijing chiuso il 10/10/2015
Cina
Zhao Renhui
ShanghArt H-Space
Shanghai chiuso il 17/02/2015
Cina
Wang Youshen
ShanghART
Beijing chiuso il 19/10/2014
Cina
Liu Weijian
ShanghArt H-Space
Shanghai chiuso il 23/04/2014
Cina
5 Plus
ShanghART
Beijing chiuso il 12/04/2014
Cina
Shi Qing
ShanghART
Beijing chiuso il 17/06/2013
Cina
Zhu Jia
ShanghART
Beijing chiuso il 15/12/2012
Cina
Yang Fudong
ShanghART
Beijing chiuso il 14/06/2012
Cina
Chen Xiaoyun
ShanghART
Beijing chiuso il 01/05/2012
Cina
Sun Xun
ShanghART
Beijing chiuso il 22/02/2012
Cina
Zhou Zixi
ShanghART
Beijing chiuso il 19/01/2012
Cina
Huge Character
ShanghART
Beijing chiuso il 09/11/2011
Cina
Araki's World
ShanghART
Beijing chiuso il 12/06/2010
Cina
Xu Zhen
ShanghART
Beijing chiuso il 10/04/2010
Cina
Group show
ShanghART Gallery
Shanghai chiuso il 30/08/2006
Cina
Song Tao
ShanghART Gallery
Shanghai chiuso il 26/09/2003
Cina
What do you really know about yourself?
ShanghART Gallery
Shanghai chiuso il 20/06/2003
Cina
Fragments
ShanghART Gallery
Shanghai chiuso il 07/10/2001
Cina
Wei Guangqing
ShanghART Gallery
Shanghai chiuso il 26/04/2000
Singapore
Zhang Enli
ShanghART
chiuso il 29/10/2012