Ulrika Flink

Svezia
Two exhibitions
Tensta Konsthall
Spanga chiuso il 01/06/2013
Svezia
The society without qualities
Tensta Konsthall
Spanga chiuso il 25/05/2013
Svezia
Marie-Louise Ekman
Tensta Konsthall
Spanga chiuso il 12/01/2013