Nils Staerk
Copenhagen
Ny Carlsberg Vej, 68
+45 32544562
WEB
Tactility
dal 29/5/2013 al 18/7/2013
mon-fri 12-17, sat 12-15

Segnalato da

Nils Staerk 
calendario eventi  :: 
29/5/2013

Tactility

Nils Staerk, Copenhagen

The word tactility is used to describe an object's tangible/textural quality, and is perceptible by touch. All of the contributing artists work with an individual idiom and each of them emphasises to a certain extent texture over concept.


comunicato stampa

Curator Nikolaj Stobbe

Artist: Markus Amm, Michael Dean, Adam McEwen, Gabriel de la Mora, Sam Moyer, Tove Storch

We are very pleased to present the exhibition Tactility with new works by Markus Amm, Michael Dean, Adam McEwen, Gabriel de la Mora, Sam Moyer and Tove Storch. The word tactility is used to describe an object's tangible/textural quality, and is perceptible by touch. All of the contributing artists work with an individual idiom and each of them emphasises to a certain extent texture over concept.

Different materials create different surfaces, textures and tactile sensations. Of course different materials also establish different meanings. This is the theme and point of departure for this exhibition. Understandably these meanings are difficult to communicate through texts: because how do you describe an artwork without conceptualizing it? If the meaning of the artwork lies not in the idea but in its physical presence? If the experience of the actual material is more significant?

Stretched coloured silk pieces and a surface of ash grey folded fabric - this is an approximate description of both Storch and Moyer's works. It describes something of the works appearance and the artistic methods applied. However that in-itself cannot be an adequate account. We cannot touch the art and therefore cannot sense its tactile quality in a normal fashion. In this case we experience the artworks physical presence, we sense something that is not easily articulated. The associations are of another kind than the ones you find equivalent in language. We must feel with our eyes and our movements in the room so as to experience the presence of the works in another manner. When the image becomes a presentation rather than a representation we may allow language to surrender. The image becomes a phenomenon, an appearance in itself.

Our everyday language falls short in communicating these works in a satisfactory manner. Even an academic language cannot grasp it. The works pique our curiosity, and their ineffability can be a catalyst for a dynamic long-term relationship. Because of this interactivity the experience of the works can never be maintained in a static description and their desirability will remain. Perhaps the problem revolves more around the general inadequacy of language in relation to the work than the incomprehensibility of a particular art-language.

Rather than attempting to comprehend and grasp the work one should perhaps let themself be encapsulated by it. Be moved by the imagery more than simplify it into a conventional language where the word tactility is only a poor substitute for the experience itself. Vi er glade for at kunne præsentere udstillingen Tactility med nye værker af Markus Amm, Michael Dean, Adam McEwen, Gabriel de la Mora, Sam Moyer og Tove Storch.

Ordet tactility (fordansket: taktilitet) bruges til at beskrive et objekts stoflige kvalitet og kan aflæses med følesansen. Alle de bidragende kunstnerne på udstillingen arbejder med et formsprog, der på forskellig vis fokuserer på stofligheden frem for et koncept. Forskellige materialer giver forskellige overflader, teksturer og taktile fornemmelser. Selvom værkernes fokus på det taktile danner tema for udstillingen, kan disse fornemmelser i sagens natur være svære at formidle med ord: For hvordan beskriver man noget, som ikke lader sig begrebsliggøre? Hvis kunstværkets betydninger ikke findes i et koncept, men i dets fysiske tilstedeværelse? Hvis oplevelsen af materialet er det væsentlige?

Udspændte farvede silkestykker og en flade af askegråt foldet stof - dette er en tilnærmelsesvis beskrivelse af Storchs og Moyers værker. Det fortæller noget om værkernes udseende og hvilken metode kunstneren har brugt. Men dette kan i sig selv ikke være udtømmende for disse værker? Vi kan ikke røre kunsten, og kan derfor ikke fornemme dets taktile karakter på normal vis. Sagen er, at vi oplever tilstedeværelsen af værket, vi sanser noget, der ikke er lige til at formulere. Associationerne, der kommer til os, er af en anden art end, hvad der kan finde sin ækvivalens i sproget. Vi må røre med øjnene, og med vores bevægelse i rummet må vi forsøge at fornemme værkets tilstedeværelse på anden vis.

Dér, hvor billedet viser sig som præsentation frem for repræsentation - dér giver sproget op. Billedet bliver et fænomen, en tilsynekomst i sig selv.

Vores hverdagssprog må bukke under i forsøget på at formidle disse kunstværker på en tilfredsstillende måde. Selv et akademisk sprog kan kun hjælpe os et stykke ad vejen. Værkerne på udstillingen pirrer ens nysgerrighed, og deres ubeskrivelighed kan være en katalysator for en langvarig dynamisk interaktion, der aldrig kan ende i en statisk beskrivelse. Dette fordrer, at værkerne bliver ved med at være interessante at undersøge på ny. Problemet med at forsøge at gribe oplevelsen af værkerne med ord vedrører måske i højere grad ordenes generelle utilstrækkelighed over for kunstværket end uforståeligheden af de ord, der nogle gange benyttes til at formidle dem.

Frem for at søge efter at begribe og røre billedet skal man måske lade sig gribe og blive rørt - blive grebet og rørt af billedligheden frem for at simplificere den til et konventionelt sprog, hvor ordet taktilitet bliver en ringe erstatning for selve oplevelsen.

Preview 30 may 17:00 - 19:00

Nils Staerk
Ny Carlsberg Vej, 68, Copenhagen
Hours: Mon-Fri 12-17, Sat 12-15
Free admission

IN ARCHIVIO [3]
Runo Lagomarsino
dal 20/3/2014 al 16/5/2014

Attiva la tua LINEA DIRETTA con questa sede