Antonio Pinto Ribeiro

Francia
Modernites. Photographie bresilienne (1940-64)
Fondation Calouste Gulbenkian
chiuso il 25/07/2015
Francia
Present Tense
Fondation Calouste Gulbenkian
chiuso il 13/12/2013
Portogallo
Next Future
Calouste Gulbenkian Foundation
chiuso il 31/08/2013
Francia
Joao Paulo Serafim
Calouste Gulbenkian Cultural Centre
chiuso il 05/06/2008
Portogallo
An Atlas of Events
Calouste Gulbenkian Foundation
chiuso il 29/12/2007