Evangelia Spiliopoulou

Roma
Celeste Prize 2013
Fienaroli 28
chiuso il 14/12/2013
Milano
Take The Leap
Peep-Hole (vecchia sede)
chiuso il 23/03/2012
Milano
Pavel Buchler & Evangelia Spiliopoulou
Peep-Hole (vecchia sede)
chiuso il 25/03/2011