Maria Morzuch

Polonia
Miroslaw Balka
Muzeum Sztuki
chiuso il 12/03/2016
Polonia
Ewa Partum
Muzeum Sztuki
chiuso il 14/02/2015
Polonia
Atlas of Modernity
Muzeum Sztuki 2
chiuso il 20/05/2014
Polonia
Working Title: Archive
Muzeum Sztuki 2
chiuso il 02/05/2009