Aneta Dalbiak

Polonia
Magda Moskwa
Muzeum Sztuki 2
Lodz chiuso il 15/05/2015
Polonia
Teresa Zarnower (1897-1949)
Muzeum Sztuki
Lodz chiuso il 22/11/2014
Polonia
Atlas of Modernity
Muzeum Sztuki 2
Lodz chiuso il 20/05/2014
Polonia
For Encouragement to Museum
Muzeum Sztuki 2
Lodz chiuso il 01/03/2014
Polonia
Correspondences. Modern Art and Universalism
Muzeum Sztuki 2
Lodz chiuso il 28/06/2013
Polonia
Untimely Stories
Muzeum Sztuki 2
Lodz chiuso il 01/12/2012
Polonia
Two exhibitions
Muzeum Sztuki
Lodz chiuso il 02/05/2011
Polonia
Loophole to Happiness
Muzeum Sztuki
Lodz chiuso il 26/03/2011