Fri Art - Kunsthalle Fribourg

Svizzera Fribourg

Petites-Rames, 22
0041 (0)263232351
WEB
Svizzera
Film Implosion!
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 20/02/2016
Svizzera
Trix & Robert Haussmann
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 14/06/2014
Svizzera
Jason Loebs, Pierre-Yves Massot, Neil Beloufa
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 05/04/2014
Svizzera
Holes in the Wall
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 02/11/2013
Svizzera
Pro-Choice
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 17/08/2013
Svizzera
Jeremie Gindre / Claudia Comte
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 11/05/2013
Svizzera
Pour une grammaire du hasard
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 12/01/2013
Svizzera
Joao Maria Gusmao and Pedro Paiva
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 27/10/2012
Svizzera
Mathieu Mercier
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 18/08/2012
Svizzera
Edith Dekyndt
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 07/05/2011
Svizzera
Latifa Echakhch
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 30/10/2010
Svizzera
En miroir, projections sur le folklore
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 21/08/2010
Svizzera
Corporate Everything
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 08/05/2010
Svizzera
Two exhibitions
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 02/06/2007
Svizzera
Loge critique
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 10/03/2007
Svizzera
Eclipses du reel
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 23/12/2006
Svizzera
Two exhibitions
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 29/07/2006
Svizzera
StopOver
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 29/04/2006
Svizzera
Shifting Worlds
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 10/04/2005
Svizzera
Two exhibitions
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 19/12/2004
Svizzera
Neutrality
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 12/09/2004
Svizzera
Densite' ± 0
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 20/06/2004
Svizzera
Zoom in - zoom out
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 18/04/2004
Svizzera
As a house that moves
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 22/12/2003
Svizzera
Boris Achour, Angel Vergara
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 15/06/2003
Svizzera
In Between
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 13/04/2003
Svizzera
In/differences
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 22/12/2002
Svizzera
Christoph Draeger and Berdaguer & Pejus
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 11/08/2002
Svizzera
Emergency Architecture
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 02/06/2002
Svizzera
Valentin Carron/Steven Parrino
Fri Art - Kunsthalle Fribourg
Fribourg chiuso il 24/03/2002